Kommunikation

Väsby Promotions kommunikation syftar till att sätta Väsby på kartan och visa på de möjligheter som erbjuds med det mycket attraktiva läge vi har mellan Arlanda och Stockholms innerstad.

Kommunikationsarbetet ska attrahera företag till Väsby samt stärka och lyfta Väsbys näringsliv. Det är också marknadsföring för att sprida goda exempel både i och utanför Väsby, inom Sverige och internationellt.

De kommunikationskanaler vi använder oss av är Nyhetsbrevet, Medlemsbladet, Näringslivspodden, Företagsplats Väsby och Näringslivsbilagan. Därutöver använder vi oss även av annonsering på den digitala skärmen på E4-träden vid InfraCity och Stora Wäsby när det gäller stora events och händelser som rör Väsbys näringsliv. Läs mer om möjligheter till annonsering via Väsby Promotion här.