Näringslivsbilagan

För att fler ska få information om vilket näringsliv vi har i Väsby och vilken betydelse näringslivet har för utvecklingen av det lokala samhället ger Väsby Promotion ut en Näringslivsbilaga som går ut tillsammans med kommunens tidning Mitt Väsby. Genom bilagan får fler också kunskap om Väsby Promotions roll som näringslivsservice i Väsby  Tidningen delas ut till samtliga hushåll och företag i Väsby.

Här kan du läsa tidigare nummer av Näringslivsbilagan.