Medlemmar

Idag har vi drygt 340 medlemmar och antalet ökar stadigt. Av våra medlemmar är 38 samarbetspartners, vilka betyder mycket för Väsby Promotion, inte minst ekonomiskt. En annan helt avgörande finansiär är Upplands Väsby kommun som står för drygt 40 % av den totala finansieringen.