Medlemsaktiviteter

En mötesplats

En viktig del av Väsby Promotions verksamhet är att fungera som en mötesplats för att du som företagare ska kunna knyta nyttiga kontakter och bredda ditt nätverk. Vi inbjuder därför regelbundet till olika företagsträffar, arbetsgrupper, erfarenhetsgrupper, utvecklingsgrupper, kurser, seminarier med mera. Ofta är det medlemsföretag som arrangerar och står värd för arrangemanget. Det är på dessa möten vi lär känna varandra och skaffar oss ökad kunskaper kring företagande och information om det lokala näringslivet.

De företagsträffar som är aktuella just nu framgår av kalendariet. Som medlem har du alltid företräde och rabatt på de flesta träffar/aktiviteter.

De aktiviteter vi erbjuder varierar från år till år beroende på vad det är som efterfrågas. Det innebär att en del aktiviteter sker regelbundet medan andra kan vara av engångskaraktär. Det är dina behov och önskemål som medlem som ligger till grund för de aktiviteter vi arrangerar.

Näringslivsdagen

Varje år arrangerar vi Näringslivsdagen då vi bjuder vi in till en spännande dag innehållande föreläsningar, diplomutdelning, lunch, företagsmässa, fika och trevliga mingel med tilltugg.