Om Väsby Promotion

Väsby Promotion är en fristående ideell förening som ägs och finansieras av sina medlemmar, stora och små företag, föreningar och offentlig verksamhet. Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företagande och entreprenörskap i Väsby. Det gör vi genom att erbjuda en mötesplats och ett nätverk för idé- och affärsutbyte, kunskap och påverkan, men också genom att fungera som företagens dörröppnare och representant i näringslivs- och utvecklingsfrågor i Väsby.

Väsby Promotions mission, dvs. varför vi finns och vår vision, dvs. vart vi är på väg har vi valt att sammanfatta på följande sätt.

Mission

”Väsby Promotion erbjuder företagare och kommun en mötesplats för affärs- och idéutbyte, samverkan och påverkan med syfte att få Väsbys näringsliv och samhälle att blomstra.”

Med mötesplats menar vi alla de forum för möten, all den samverkan och det ständiga utbyte som äger rum inom ramen för Väsby Promotion. Väsby Promotion har som en av sina viktigaste uppgifter att föra samman människor och genom detta bidra till utveckling både hos den enskilda medlemmen och i Väsby i stort.

Vision

”Väsby Promotion ska vara den mest värdeskapande mötesplatsen för företagande, entreprenörskap och hållbar tillväxt”.

Centralt i Väsby Promotions verksamhet är att vara värdeskapande och målinriktat arbeta för tillväxt både hos den enskilde medlemmen och i Väsby kommun i stort. Att bidra till ett positivt näringslivsklimat genom samverkan är huvudmedlet för att åstadkomma detta.