Årets nyföretagare

Årets Nyföretagare utses av Nyföretagarcentrum Upplands Väsby. Utgångspunkten i bedömningen är att det är själva personen som ska bedömas snarare än affärsidén.

Kriterier

  • Företagarens affärsidé ska på sikt vara utvecklingsbar, d.v.s. svara mot ett identifierat behov på marknaden.
  • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper (handlingskraftig, kreativ, förmåga att ta vara på möjligheter, självtillit, säljförmåga).
  • Företagaren ska ha startat upp verksamheten och visat att affärsidén håller både marknadsmässigt och ekonomiskt.
  • Företagaren har visat mod och vilja att pröva nya idéer.

Jury

Ordförande i NyföretagarCentrum Upplands Väsby
Verksamhetsansvarig för NyföretagarCentrum Upplands Väsby
En av sponsorerna till NyföretagarCentrum