Månadens företag — mars 2013 — Väsby Läkargrupp VLG

Väsby Läkargrupp — Vlg – är företaget som erbjuder allt inom hälso- och sjukvård under samma tak. Både sjukvård och rehabilitering samt förebyggande och främjande hälsoarbete.
Företaget firar 25 år i år och var ett av de första att etablera sig i InfraCity. De fyra grundarna driver fortfarande företaget. De har alltid haft ett långsiktigt tänk och kände nu att förnyelse var nödvändig.
Det ledde till att de för två år sedan stärkte organisationen genom att anställa Peter Kaiser som VD.

Vlgs fyra ben

En nyhet sedan 2011 är att de kan erbjuda en komplett Företagshälsovård. De fortsätter som tidigare med sjukvård till invånarna genom sin Husläkarmottagning, agerar Vaccinationsklinik samt driver Skolhälsovård på flera skolor i Väsby. Den här kombinationen är unik i sitt slag och för individen väldigt smidigt förstås. Vad det än gäller går man till samma ställe!

Utökar

Väsby Läkargrupp kommer att flytta till större lokaler inom InfraCity nu i april. Från att ha 20 rum kommer de att få dubbelt så många. Den totala ytan mer än fördubblas.

– Vi är väldigt nöjda med att vara här i InfraCity. Fastighetsägaren är väldigt intresserad av verksamheten och visar stort engagemang, berättar Peter Kaiser. Det går bra för företaget och de räknar med att anställa flera personer årligen.

– Vi räknar med att bli kvar länge till. Vi är också perfekt geografiskt placerade i Väsby som är en tillväxtkommun där mycket händer. Det är viktigt att samhället ser till att man prioriterar hälsa. Då får man hälsosamma organisationer och grupper som till slut leder till att individen mår bra, säger Peter avslutningsvis.

Visionen ”Tillsammans för hälsa och livskvalitet” passar väldigt bra som beskrivning av verksamheten!

Vasby_lakargrupp_webb_2

Motivering:

”Företaget fyller 25 år i år och följer utvecklingen i samhället genom att anpassa verksamheten för invånare och företag i kommunen. Idag är man unik genom att kunna erbjuda sjukvård till invånarna genom husläkare, företagshälsovård till anställda på företagen, vaccinationer och skolhälsovård. Allt under samma tak.”