Månadens företag

För att lyfta fram företagen och människorna lokalt i Väsby utser Väsby Promotion olika företag/företagare till Månadens företag.

Företagen väljs ut utifrån olika kriterier.De faktorer som vägs in kan vara storlek, bransch, område, nytänkande och nya marknader. Det som alltid är utmärkande är att det är ett företag som gör något speciellt och betydelsefullt för Väsby.

Företaget syns med foto och artikel på Väsby Promotions webbplats. Dessutom får man synas på E4-träden under en månad.

Har du förslag på företag som du tycker vi ska lyfta fram?
Hör av dig till Väsby Promotion,info@vasbypromotion.se eller 08-590 327 00.