Nordic Pool – ett företag med höga ambitioner!

30 januari 2013 var papprena klara för Nordic Pools företagsförvärv av BadExpo. I och med köpet utökades personalstyrkan och en del nytt kom in i sortimentet. Nordic Pool är nu ledande i Storstockholm i det högre segmentet inom pooler till privatpersoner och mindre offentliga badanläggningar.

Nordic Pool startade 2002 och har funnits i sina nuvarande lokaler i InfraCity Väst sedan 2010. Sedan starten har omsättningen ökat för varje år och VD Kjell Jansson meddelar att orderstocken aldrig har sett så bra ut som nu och berättar om Nordic Pools höga målsättning:
— Vi ska bli störst i Storstockholm på badanläggningar.

Den svenska sommaren påverkar hur många som vill bygga pool och Kjell Jansson tackar sommaren 2013 för det fina vädret då det med stor sannolikhet är en bidragande orsak till att den närmsta tiden ser så ljus ut för Nordic Pool. När det gäller hur en pool ska se ut går det som med mycket annat i olika trender.
— Ingen pool är den andra lik, det finns alltid någon som är unikt, säger Kjell Jansson och fortsätter:
— Vi har två avdelningar inom Nordic Pool: spa och pool. I dagsläget är det ungefär 80 % pool och 20 % spa men spadelen blir allt större.

Nordic Pool har en stor marknad och sträcker sig över hela Stockholms norrort. Tillsammans med flera underleverantörer, där Väsbyföretaget Pahlén bland annat är en, har Nordic Pool möjlighet att ta ett helhetsgrepp och hjälpa sina kunder från start till mål. Detta är en stor fördel för kunden då det är många olika delmoment i ett poolbygge.

— Vi siktar högt och ser med tillförsikt på framtiden. För oss är det viktigt att det är roligt att gå till jobbet för då tror vi att det också smittar av sig på företagets resultat, avslutar Kjell Jansson.

Nordic+Pool