Väsby satsar miljoner på digitala lärmiljön i skolan


Postad 26 januari 2015

VäsbysatsarmiljonerTvå miljoner kronor per år satsas på digitalisering i Väsbys skolor. Satsningen är en del av skolutvecklingsprojektet ett lärande Väsby som har åtta delprojekt varav den digitala lärmiljön är ett. Satsningen ger möjlighet för varje skola och förskola att fokusera där man har störst behov och består av både kompetensutveckling, teknik och pedagogisk utveckling.

Syftet med satsningen är att alla elever i Väsby, oavsett förutsättningar, ska kunna utveckla förmågan att hantera modern teknik för ett ökat lärande och uppfyllelse av kunskapskraven.

– Tillgången till den senaste tekniken har avgörande betydelse för barn och ungdomars utveckling i skolan. Med den här satsningen säkerställer vi att alla barn i Väsby tidigt får en naturlig kontakt med tekniken. Det är en avgörande pusselbit i att lyfta resultaten i skolan, säger Mathias Bohman kommunstyrelsens ordförande (S).

-Digitaliseringen i skolan är ett omfattande förändringsprojekt, där tekniken bara utgör en del, säger Lars Valtersson, Utbildningsnämndens ordförande (MP). Utmaningen handlar om att byta perspektiv från ”hur ger vi varje pedagog och elev en egen dator?” till ”hur vi arbetar på varje skola– så att vi kan nyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå våra mål ?”, avslutar han.

– Satsningen på skolan i Väsby är något som vi är överens om i politiken. Det är viktigt att skolan går i takt med resten av samhället med IT som ett naturligt verktyg i den pedagogiska verksamheten. Jag uppmanar alla berörda att också fortsatt engagera sig i arbetet så kommer vi att nå snabbare resultat, säger Malin Lybecker (M) andre vice ordförande i utbildningsnämnden .

En nulägesanalys av olika aspekter av en digital skolmiljö har under 2014 genomförts på ett antal förskolor och skolor i Upplands Väsby. Den visar på stora olikheter mellan enheterna. Tillgången till digital teknik är mycket ojämn mellan men också inom skolorna, vilket försvårar likvärdigheten när det gäller att utveckla elevernas digitala kompetens och att kunna arbeta med vetenskapligt beprövad och framgångsrik metodik.

För mer information:
Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S) 073-910 41 23
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande (MP) 073-910 45 54
Malin Lybecker, andre vice ordförande i utbildningsnämnden (M) 070-244 30 65
Inger Cronlund, projektledare ”Ett lärande Väsby”, 073-910 49 19
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67