Väsby satsar på stark skola och utvecklar en ny app för språkutveckling och matematik


Postad 25 augusti 2015

Förskola_pedagogUnder hösten kommer en grupp barn och förskollärare från Upplands Väsby att testa en pedagogisk applikation (app) som kommunen är med och utvecklar i samverkan med Utbildningsradion. Appen är tänkt som ett verktyg för lärande som kan användas i förskolan för att stärka barnens språkutveckling och matematikkunskaper.

– Att använda digitala verktyg tillsammans med barnens kreativitet blir ett väldigt kraftfullt redskap som inspirerar, väcker glädje och nyfikenhet, berättar Birgitta Andrén som är förskolechef i Upplands Väsby. Både språkutveckling och matematik är exempel på områden barnen får arbeta med via appen.

Upplands Väsby kommun ligger långt framme inom området digitalisering i förskola och skola. Olika arenor, som Väsby Lärlabb och konferensen ”Så funkar det”, ger pedagoger möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla sin undervisning inom digitalisering.

– Upplands Väsby har sedan tidigare ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete inom digitalt lärande i förskolan och skolan. Det här utvecklingsprojektet stärker denna utveckling genom sitt tydliga fokus på verktyg och metoder för effektivare undervisning och lärande, säger Per Falk, IT-strateg och processledare i Upplands Väsby.

Utbildningsradions nya TV-programserie Tripp Trapp Träd riktar sig till barn i målgruppen 2-4 år, och är ett pedagogiskt magasin skapat utifrån de yngsta tittarnas behov och kunskapsnivå. I samband med programmet tas den nya appen fram och under hösten testas den med barn och förskolepedagoger i Upplands Väsby och Botkyrka kommun.

För mer information:
Birgitta Andrén, förskolechef Upplands Väsby kommun: 073-910 48 49
Per Falk, IT-strateg Upplands Väsby kommun: 073-910 46 23
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25