Väsby sticker ut positivt inom förnybar energi


Postad 9 december 2014

FörenyelsebarenergiUpplands Väsby ligger i framkant inom området förnybar energi med 100 procent förnybar el, vindkraftverk och solenergi. I rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” som Sveriges kommuner och landsting och Energimyndigheten nu presenterar är Väsby ett gott exempel.

–  Det känns mycket spännande att vi syns inom just förnybar energi då kommunen satsat mycket på detta och vi ser nu att vi ligger i framkant här, säger Eva Bergh, miljöstrateg på Upplands Väsby kommun.

I Upplands Väsby kommun har stora satsningar gjorts på förnybar energi bland annat genom vindkraftverk och förnybara bränslen för personbilar och lätta lastbilar. Centralt i kommunen finns ett exempel på laddstolpar för elbilar med energi direkt från solen. När ingen använder stationen går all överskottsel in det befintliga elnätet och om solen inte lyser så fylls stolparna med el från kommunens eget vindkraftverk så att det alltid ska gå att ladda.

–  Vi tar vårt ansvar för att driva utvecklingen åt rätt håll och framåt ser vi på möjligheter att satsa på fler vindkraftverk och att ha fler laddstolpar för elbilar, säger Thomas Thunblom, samhällsbyggnadschef Upplands Väsby kommun.

För mer information:
Eva Bergh, miljöstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 68
Thomas Thunblom, samhällsbyggnadschef Upplands Väsby kommun, 073-910 44 27
Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67