Väsbybor namnger ny park i Fyrklövern


Postad 15 juni 2016

Park FyrklövernUnder våren har 119 namnförslag till den nya parken som ska byggas i Fyrklövern lämnats in. Av dessa har fem valts ut av Upplands Väsby kommuns namnberedning. Nu ska väsbyborna få rösta vilket av förslagen de tycker passar bäst.

– Jag hoppas att så många väsbybor som möjligt deltar i omröstningen och röstar fram sin favorit. Förhoppningsvis får vi en klar vinnare vilket underlättar för oss att fatta beslut om parkens namn, säger Roland Storm, (VB), ordförande i namnberedningen.

De fem förslagen under temat modern småstad som valts ut är:

Blå parken
Centrumparken
Drabantparken
Fyrklöverparken
Origo

– I det här projektet gör vi tvärtom och bygger parken i ett tidigt skede, eftersom vi tror att det kan bli en attraktiv mötesplats för många. Parken, som idag består av en grusplan ska förvandlas till en grönskande plats med inslag av vatten och bryggor, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern.

Omröstningen pågår fram till den 1 juli: www.upplandsvasby.se/parken

I slutet av augusti förväntas namnberedningen välja ett slutligt namn, som kan inspirera till nya namn då parkens namn blir tongivande för nya gator och platser i området Fyrklövern.

Den nya parken har planerad byggstart om cirka ett år och rymmer plats för lek, avkoppling och möten. Platsen är centralt belägen intill Väsby centrum och utöver en park byggs även 1 600 nya bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

Mer information om Fyrklövern:

www.upplandsvasby.se/fyrklovern