Väsbylärare uttagna till Expert Educators


Postad 10 november 2014

lärare VNGUlrika Zackrisson och Frida Björling, båda lärare på Väsby Nya Gymnasium, har uttagits till Expert Educators av Microsoft. Totalt sett är tio lärare i Sverige uttagna.

Väsby Nya Gymnasiums lärare valdes för det pedagogiska och metodiska sätt de arbetat på genom användande av teknik i undervisningen. Genom nytänkande, innovation och kreativitet har Ulrika och Frida guidat och utmanat elever att arbeta på nya sätt.

– Det är roligt och intressant att arbeta med alternativa lösningar för lärande, säger Ulrika Zackrisson. Eleverna tyckte att arbetssättet var väldigt roligt och gav mycket.

Ulrika Zackrisson och Frida Björling undervisade två klasser i ämnet sociologi. Där bestämde de sig för att testa ett nytt arbetssätt. Eleverna fick arbeta problembaserat utifrån Barnkonventionen. Deras uppdrag var att identifiera ett problem kopplat till Barnkonventionen som fanns i deras närmiljö. Elevernas förslag på lösningar skulle sedan presenteras på ett nytt och innovativt sätt. Alla uppdrag presenterades på klassernas blogg. Vissa presenterade i form av pod-radio, andra i broschyrform. Endast den egna kreativiteten satte gränser.

– Det var väldigt spännande att se elevernas utveckling, säger Frida Björling. Arbetet skedde på deras villkor och de jobbade väldigt självständigt. Detta var en metod där alla elever kunde komma till sin rätt och arbeta utifrån sina förutsättningar.

Ämnena spände över alltifrån hur skolan skulle kunna ändra möblering för att främja lärande ännu mer till en intervjustudie med lärare och elever i årskurs nio om vad som krävs för att lyckas i skolan.

Bloggarna finns här:
www.utanforskapsociologi.wordpress.com
www.sociologiutanforskap.wordpress.com

För mer information:
Ulrika Zackrisson och Frida Björling: 08-590 970 00
Eva Pethrus, Microsoft partners in learning. 073 408 28 40
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg  073 910 47 67