Veidekke Bostad


Postad 19 maj 2014

Förvärvar råmark eller bebyggda fastigheter och utvecklar bostäder som både är attraktiva för kunderna och hållbara ur ett klimatperspektiv.