Välkommen till Väsby Promotion – För ett företagsklimat i toppklass

Väsby är en företagar- och entreprenörskommun i ordets verkliga bemärkelse. Här har en lång rad svenska och utländska företag, både serviceföretag och företag med tillverkning, valt att etablera sig. För många av dessa är det läget som lockar; mitt emellan Stockholm och Uppsala, nära Arlanda och med tillgång till Sveriges största lokala arbetsmarknad, Stockholmsregionen. Dessutom har Väsby ett näringslivsklimat i absoluta toppklass.

Det finns över 3 800 registrerade företag i Upplands Väsby, vilka på olika sätt bidrar till ett unikt och innovativt näringsliv.

Förutom läget är Väsby känt för sitt näringslivsklimat och hamnar mycket högt år efter år i Svenskt Näringslivs ranking. Nyckeln till det goda näringslivsklimatet är ett unikt samarbete mellan företagen och kommunen. Det har utvecklats och fördjupats under många år, vilket har skapat en gynnsam miljö för företagande och entreprenörskap. Motorn i detta arbete är Väsby Promotion som fungerar som ett nätverk och en mötesplats för näringslivet och kommunen.

Läs mer


Detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft

Postad 20 januari 2017

Beslut om antagande av detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft. Järnvägsparken är den första detaljplanen i projektet Väsby Entré och omfattar cirka 170 lägenheter för unga och studenter, utvecklande av befintlig park och restaurering av de kulturhistoriska värdefulla byggnaderna.#14 Nils von Heijne, från Avicii till virtual reality – Näringslivspodden

Postad 17 januari 2017

Superentreprenören Nils von Heijne har startat ett tiotal bolag varav det senaste inom virtual reality. I detta fjortonde avsnitt av Näringslivspodden pratar vi om livets stora val, Burning Man och mycket mycket mer. Lyssna nu!Nu lanseras en Solkarta för Väsby

Postad 12 januari 2017

Nu kan privatpersoner, föreningar och företag i Väsby som funderar på att installera solpaneler på taket enkelt göra en första bedömning med det kostnadsfria verktyget Solkartan.Profi Fastigheter hyr ut 1 800 kvm i InfraCity/Bredden

Postad 2 januari 2017

Under 2017 förstärks branschklustren för hem och bygg ytterligare genom två nya etableringar i InfraCity/Bredden.Stora investeringar i välfärd och bostadsbyggande i Väsby

Postad 16 december 2016

Den 12 december var det kommunstyrelsemöte i Upplands Väsby kommun.


Se fler nyheter här »