Jämställdhetskartan är en digital karta som på enkelt sätt visar statistik på kommunal nivå avseende jämställdheten mellan kvinnor och män i kommunal, privat och ideell sektor. Jämställdhetskartan kan användas av alla som vill se hur jämställt det är i kommunen. Kartan visar exempelvis fördelningen mellan kvinnor och män på olika positioner inom näringsliv, politik och föreningsliv, men även uttag av föräldrapenning och andelen sjukskrivningar.

– Jämställdhetskartan är ett jättebra redskap för att synliggöra de områden i kommunen som inte är jämställda och för att få fokus på frågan och att öka engagemanget, säger Sofia Gullberg, samordnare för jämställdhetsarbete i Upplands Väsby kommun.

Se kartan här: Jämställdhetskartan


Mer information
Anders Rosén, kommunalråd, 073-910 42 58
Sofia Gullberg, samordnare, 073-910 44 79